Prostovoljno gasilsko društvo

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1931. Med zaslužne člane prištevajo vse ustanovne člane, med njimi izstopa Franc Tkavc. Leta 1995 je bil zgrajen povsem nov gasilki dom. Društvo sodi v 1. kategorijo. Šteje nekaj majn kot 200 članov. Imajo 2 gasilski vozili: GVV1, znamke Mercedes Benz Sprinter, letnik 2000 in GVC 16/25, Mercedez Benz, letnik 1992. Področje, ki ga pokriva PGD Ponikva je delno hribovito in ravninsko, kar je značilnost ponkovške planote. Površine so kraškega značaja. Več kot 50 % površin pokriva gozd.
Požarno varnost zagotavljajo v vseh naseljih in zaselkih. Večjo požarno ogroženost predstavljata dve mizarski delavnici, avtokleparska delavnicain ker gre za kmetijsko področje, tudi ve večjih gospodarskih poslopij med katere sodi tudi kokošja farma. Poleg požarne varnosti pa gasilci pomagajo tudi pri poplavah, varovanju plazov, prometni organizaciji, sodelujejo na tekmovanjih, paradah, kvizih, tečajih, izobraževanjih, delavnicah.
V društvu so do sedaj praznovali vse okrogle obletnice obstoja. Leta 2001, ob 70-letnici, so prevzeli novo gasilsko vozilo in razvili nov gasilski prapor. 80-letnico obstoja društva, ki so jo praznovali leta 2011 so počastili z korenito obnovo gasilskega doma (obnova fasade, menjava strene kritine, povečanje doma s prizidkom) in razvitjem novega veteranskega prapora. Večina del na domu se izvede prostovoljno ter z različnimi prispevki krajanov.

V zadnjih letih delovanja je društvo napredovalo tako v pridobitvi opreme kot tudi v strokovnem izobraževanju članov. Vsakoletno se po nekaj članov pridruži raznim usposabljanjem za potrebe delovanja društva. Tudi število članov narašč saj se vse več mladih odloča, da želi na svoj način pomagati sokrajanom ter delati za dobro tako društva kot kraja.