Planinska sekcija

Če nekdo nekaj hoče, potem mu to uspe. Ne, take ni prepreke, ki v močni želji te zavre. Takšne so bile želje in hotenja Ponikovljanov po letu 1991, ko je društveno življenje na Ponikvi zaživelo v polnem razcvetu. Ogromno smo gradili in razvijali svoj kraj. Znali pa smo prosti čas preživljati še drugače, z družabnimi srečanji, in začeli smo množično hoditi v planine. Tako je nastala pobuda, da bi v kraju nastalo planinsko društvo. Povezali smo se s planinskim društvom Žalec in 26. februarja 1993 postali njegova sekcija. Velike zasluge pri ustanovitvi imata Dani Jelen in pokojni Jakob Veler. Prvi člani UO so bili: Dani Jelen, Anton Vasle, Stane Dražnik, Anton Zupanc, Sergej Kos in Karmen Veler. Odbor je uredil članstvo in pripravil program dela. Prvi organizirani izlet sekcije je bil 27. aprila 1993 na Bukovico. Udeležilo se ga je 37 krajanov. Bil je krasen družabni izlet z veliko smeha, dobre volje in sploh veselja, kar pa je značilno tudi za vse naslednje izlete. Že v istem letu smo izvedli izleta na Golico in Raduho ter se udeležili pohoda po KS Galicija. Največ aktivnosti pa smo vložili v pripravo prvega pohoda po obronkih KS Ponikva, kateremu smo določili tradicionalni datum - zadnja nedelja v avgustu. Prvega pohoda se je udeležilo 120 pohodnikov. Kasneje smo organizirali še številne izlete po bližnjih in daljnih hribih in gorah. če omenim le nekatere: s Ponikve peš na Žentjungert ter na Paški Kozjak, pa Koželj in na Goro Oljko, večkrat na društveno kočo na Bukovici, potem Mrzlica, Kal, Kamnik, Hom, Gozdnik, Kamniško sedlo, Okrešelj, Velika planina, Krn, Peca, Snežnik, Večkrat smo se udeležili pohoda od Litije do čateža ter seveda večkrat obiskali našega očaka Triglav. Kasneje so izleti postali manj množični in smo v planine hodili v manjših skupinah ali družinsko. Prav množično pa je postalo sprehajanje ali pohodništvo po Ponikovski planoti, ki smo jo opremili tudi s tremi bivaki - na Apnu, Hrastijeku in Žpici, ki so postale priljubljene pohodniške točke. Sekcija je v svoje članstvo vključevala tudi mlade, pripravila izlet po Ponikovski planoti. Posebnost so bili orientacijski pohodi savinjske orientacijske lige, ki so se prvič začeli odvijati tudi po Ponikvi in so tako Ponikvo približali številnim udeležencem Spodnje Savinjske doline. člani PS Ponikva smo sodelovali v številnih akcijah izgradnje in razvoja kraja, v številnih prireditvah v kraju ter bili aktivni tudi pri delih na Bukovici, zlasti pri obnavljanju tovorne vlečnice ter postavljanju klopi pri domu.Omenim naj še zanimiv triatlon v raznih igrah, ki smo jih pred leti izvajali med PD Žalec, PD Galicija in PS Ponikva. Vsako leto smo se srečali trikrat (na Bukovici, Na Žentjungerti in na Ponikvi) in se pomerili v treh različnih igrah. Podelili smo priznanja in pokal in po treh letih je PS Ponikva dobila pokal v trajno last.