Predstavitev

KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA PRI ŽALCU

Ponikva pri Žalcu obsega 15,6 km2 in spada pod občino Žalec, v njej pa živi nekaj več kot tisoč prebivalcev. Žalec je tudi upravni, gospodarski, politični in trgovinski center tega območja.
Ponikva je občinsko mejna krajevna skupnost, saj na severu meji na krajevne skupnosti Šentilj pri Velenju, Vinska gora in Dobrna, ki spadajo pod občino Velenje, ter na KS Andraž nad Polzelo, ki spada pod občino Polzela. KS meji Še na krajevne skupnosti Šempeter, Galicijo in Gotovlje, pod občino Žalec pa spadajo Še KS Vrbje, Levec, Petrovče, Liboje in Griže.
Ponikva pri Žalcu je razdeljena na tri večje vasi, ki imajo 10 zaselkov. Glavna vas se deli na zaselke Zgornja Ponikva (sedež KS), Srednja Ponikva, Spodnja Ponikva in Brezovo. Vas Studence ima poleg Še zaselke Stebovnik, Marof in Vrhe; Podkraj pa se deli na Zgornji in Spodnji. SrediŠče območja je Zgornja Ponikva, kjer je tudi največ pomembnih zgradb in srediŠče kulturnega dogajanja.