Turistično društvo

Turistièno dručtvo Ponikva pri Žalcu je bilo ustanovljeno 12. novembra 2001 in danes vključuje 117 članov. Društvo v kraju največ dela namenja urejanju okolja. V ta namen vsako leto organizira cvetlično tržnico v kraju, kjer lahko obiskovalci kupijo sadike balkonskega in vrtnega cvetja, eno rožico pa dobijo brezplačno. Napredek je opazen pri urejanju vaških središč - običajno pri avtobusnih postajališčih, kjer so urejeni oglasni kozolčki, ob njih pa ocvetličene grede z etnolonškimi predmeti (leseni voz, star lesen plug...) ter raznimi letnemu času primernimi dodatki (različni jesenski pridelki, velikonoèni zajčki...). V osrednjem krajevnem naselju Ponikva pri gasilskem domu je društvo uredilo gredo z napisom PONIKVA iz pušmana. Pri podružnični OŠ smo uredili velik skalnjak. Vključujemo se v občinske projekte, ki potekajo v okviru zveze turističnih društev. Izvajamo pa tudi krajevno tekmovanje najlepši zaselek, hiša in kmetija. Posebej ponosni smo, da nam je uspelo obnoviti pokrito perišče pri izviru naše Ponikvice in služi kot naravni in kulturni spomenik. Pred leti smo organizirali pustne povorke v kraju, ves čas pa se udeležujemo pustovanj v Žalcu. Tudi salamijade so bile ena od prireditev, ki smo jih pripravljali skupaj s športnim društvom ter potem salame tudi pojedli na prvomajskem pohodu vseh društev iz kraja. Kožuhanje na star način izvajamo vsako leto na drugi kmetiji in tako ohranjamo spomin na stare čase. Naše društvo pokriva tudi dobršen del Ponikovskega krasa, ki je od leta 1998 proglašen za nacionalni park. Skupaj z Občino Žalec, oddelkom za varstvo okolja in urejanje prostora smo na območju parka postavili šest informacijskih tabel. Organizirana je tudi čuvajska služba, ki odkriva črna odlagališča odpadkov. Aktivno se vključujemo v očiščevalne akcije v kraju. Izvedli smo številne hortikulturne delavnice in predavanja. Nastale so raziskovalne naloge Perišče ob izviru Ponikvice, Kozolci na Ponikvi ter Zanimivosti Ponikovskega krasa. Etnološko turistično ponudbo bogati Etnološki muzej z zbirko kmečkega orodja, kulinarično ponudbo pa Ribnik Cokan. Lepote Ponikve v vseh letnih časih razkrivajo sprehajalcem številne označene pa tudi neoznaèene poti k našim kočam na Špici, Apnu in Hrastijeku. V desetletnem obdobju je društvo izdalo zloženko o Ponikvi, ob desetletnici pa razglednico kraja. Jubilej smo obeležili tudi s kratkim kulturnim programom, podelitvijo priznanj v krajevnem tekmovanju Najlepši, zaselek, hiša in kmetija ter prižgali prvo svečko na adventnem vencu pri cerkvi. Prva predsednica Turističnega društva Ponikva je od ustanovitve pa do marca 2012 bila Nada Jelen, sedaj pa društvo vodi Suzana Raševič.