Društo upokojencev

Društvo je nastalo iz pododbora pri DU Žalec. Leta 2000 je imelo 146 članov, za leto 2012 so članarino poravnali 203 člani in članice. Sedež društva je na naslovu Ponikva 7, kjer imamo v najemu društveno pisarno. Delo in program društva se izvaja po programu dela sprejetem na letnem Občnem zboru društva. Smo tudi člani Zveze društev upokojencev občine Žalec (ZDUO), Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU) Celje in Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Glavna dejavnost društva je druženje, rekreacije in športne aktivnosti. Imamo zelo aktivno športno sekcijo, ki šteje od 30 do 35 članov in tekmujemo v osmih disciplinah. Tekmovanja so na občinskem nivoju, v pokrajini in društvih drugih predvsem sosednjih občin. Imamo najstarejšo aktivno športnico, ki je že dopolnila 84 let! To nas navdaja s ponosom in je dokaz, da za rekreacijo (druženje) nikoli ni prepozno in da leta niso pomembna. Športniki imajo dve igrišči za kegljanje na vrvici, novo enostezno balinišče ter priročne površine za pikado, kroge in streljanje z zračno puško. Družimo se tedensko v prostoru (garaži), ki nam ga je odstopilo v uporabo GD Ponikva. Društvo ima 9-članski upravni odbor in vse ostale organe po statutu društva oziroma skladno z Zakonom o društvih. Društvo od leta 2006 vodi predsednica Tatjana Kranjc.