Vokalna skupina Zapet

Imenujemo se Vokalna skupina ZaPet, ker nas je pet in ker Vam pridemo ZaPet! Vokalno skupino ZAPET sestavlja pet pevcev iz Ponikve pri Žalcu. Skoraj vsi so svojo pevsko pot začeli pri moškem pevskem zboru na Ponikvi, ali pri drugih zborih ter glasbenih skupinah. Skupno pevsko pot so združili leta 2008, ko so prvič odšli na gostovanje v slovaški Bardejov, kamor jih je povabil njihov umetniški vodja Janez Kolerič. Tamkajšnji obetavni nastopi so jih združili v skupino, ki je začela z rednimi vajami in tudi rednimi nastopi. Ker radi pojejo, in ker je njihov moto predvsem kvalitetno petje, so se zbrali in se začeli redno dobivati na vajah v pevski sezoni 2009/2010. V okviru lastnega društva pa delujejo od marca 2010. Redno nastopajo v domačem kraju, pa tudi v bližnji in širši okolici. Pojavljajo se na regijskih srečanjih manjših vokalnih skupin, pa tudi na rednih občinskih revijah pevskih zborov v Žalcu. Seveda pa jih lahko slišite še na mnogih prireditvah, praznovanjih, kjer z raznovrstnim programom popestrijo vzdušje in publiki predstavijo lepo slovensko pesem. Vsako leto ohranjajo stike s slovaškim Bardejovim, kjer vsak december predstavijo Savinjsko dolino in Slovenijo na tradicionalnem festivalu duhovne glasbe. Umetniški vodja Janez Kolerič vodi več zborov na koroškem, v šaleški in savinjski dolini. S svojim več kot 30-letnim uspešnim delom na glasbenem in predvsem zborovskem področju pušča izjemen umetniški pečat v okolju, kjer deluje. Je prejemnik Bernekerjeve nagrade v Slovenjgradcu in častni meščan mesta Bardejov na Slovaškem.